تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان داراب

  

  
زمینه فعالیت:

خرید محصولات کشاورزی از قبیل: گندم، ذرت، جو
کلزا، سیب زمینی
بوجاری گندم بذری
تولید گندم مادری و بذری
توزیع نهاده های کشاورزی: کود، سم، بذر
توزیع آرد روستایی
خرید تضمینی محصولات کشاورزی
توزیع مواد سوختی مدیر عامل: مهدی خادم علی

سال تأسیس: 1344
شماره ثبت: 23

اطلاعات تماس:

استان: فارس
شهر: داراب
ایمیل: mehdi-khadem90yahoo.com
نشانی: خیابان برق، رو به روی سیلو
تلفن: 071-53523085
همراه: 09171341689
نمابر: 071-53521254

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است