تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان

  

  
زمینه فعالیت:

شاخص ترین فعالیت های تعاونی تعامل و همکاری مستمر با ادارات و سازمان های ذیربط اداره کل تعاون کارو رفاه

اجتماعی،راه و شهر سازی در راستای اجرای قوانین و مقرارت محوله،به حداقل رساندن شکایات و نارضایتی اعضاء

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع،ارائه خدمات مطلوب فنی و تخصصی در زمینه مسکن و ساختمان به تعاونی های

تحت پوشش جهت تسریع پروژه ها و نظارت برای اجرای قوانین و مقررات در تعاونی ها از مهم ترین عوامل انتخاب این

اتحادیه به عنوان اتحادیه برشمرد.

ضمننا خدمات این اتحادیه را به استناد قانون جمهوری اسلامی و اساسنامه می توان به شرح ذیل بیان کرد:

1- ارائه خدمات آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی به تعاونی های عضو جهت بالا بردن سطح علمی،فنی و تخصصی

مورد نیاز اعضاء

2-کمک به ساماندهی و حسن اداره امور تعاونی های تحت پوشش

3- ارائه خدمات اداری،مالی،حسابداری،حسابرسی،بازرسی و تجاری مورد نیاز 

4-ارائه خدمات فنی و تخصصی حقوقی، قبول وکالت اعضاءدر کلیه امور مورد نیاز و سایر تسهیلات مورد نیاز ؟آن ها

5- نظارت بر التزام تعاونی های تحت پوشش به رعایت قوانین و مقرارت مربوطه 

6- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی هامدیر عامل: مهندس جمشید وکیل زاده انارکی

شرح فعالیت:
مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره 

مدیرعامل جمشید وکیل زاده انارکی

مهندس منوچهر فهیمی نژاد

مهندس محمد صادق یوسف اللهی 

مهندس عبدالمهدی بهشتی پور

مهندس جواد ترک زاده
شماره ثبت: 7238


اطلاعات تماس:

استان: کرمان
نشانی: کرمان،بلوار جمهوری،جمهوری 15
تلفن: 034-32132196

گالری تصاویر:


بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است