تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت قطعه ماشین

  

  
مدیر عامل: تیمور عباسی

شرح فعالیت:
ساخت قطعات ریلی
شماره ثبت: 426

اطلاعات تماس:

استان: مرکزی
نشانی: خمین، جاده گلپایگان، قطب صنعتی
همراه: 09188661997
تلفکس: 0865-42332615

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است