تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی جهانگیر سازه سپاهان

  

  
مدیر عامل: جهانگیر الله دادیان

شرح فعالیت:
صنعتی
شماره ثبت: 1187

اطلاعات تماس:

استان: اصفهان
نشانی: اتوبان ذوب آهن، کیلومتر 10 کنار گذر سمت راست، کوچه مرغداری
همراه: 09133267330
تلفکس: 0335-3216210

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است