تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان قزوین

  

  
مدیر عامل: شفیعی

شرح فعالیت:
تولید، توزیع، حمل ونقل
شماره ثبت: 138

اطلاعات تماس:

استان: قزوین
نشانی: قزوین، خیابان مطهری، جنب بی سیم
تلفن: 0281-2553904
نمابر: 0281-2550012
تلفکس: 0281-2553128

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است