تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت فارس

  

  
اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت فارس
زمینه فعالیت:

اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت فارس دارای 4000متر سوله جهت نگهداری کالاها می باشد و کلیه مایحتاج 98 تعاونی تحت پوشش که سهام دار می باشند را تهیه می نماید. مالکیت اتحادیه متعلق به خود اتحادیه می باشد که دارای 10 هزار متر زمین است.

 مدیر عامل: اشکبوس ساسانی

اعضاء هیات مدیره:
 رئیس هیات مدیره: خسرو آقایی دهنوی

نایب رئیس: رضا احمدی

عضو: غلامرضا داراب زاده

بازرس: علی مقدم پویا

بازرس: مجید نیکبخت

بازرس: سعید صابری

منشی: حبیب الله حمزه ای

تعاونی های تحت پوشش:
98 تعاونی زیر مجموعه
سال تأسیس: 1353/6/19

شماره ثبت: 710

اطلاعات تماس:

استان: فارس
نشانی: شیراز- بلوار مدرس-خیابان جانبازان-20متری سوم محب شرقی-انتهای خیابان
تلفن: 071-37207879 - 37204345
همراه: 09173136738
نمابر: 071-37206797

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است