تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

شرکت تعاونی حمل ونقل آبزیان گل یخ جنوب

  

  
مدیر عامل: عباس حاتمی

شرح فعالیت:
حمل ونقل دریایی
شماره ثبت: 365

اطلاعات تماس:

استان: هرمزگان
نشانی: میناب- بلوار بسیج- جنب سوپرمارکت گل یخ
همراه: 09179022542

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است