تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرستان مهریز

  

  
مدیر عامل: احمد اسلامی نیا

شرح فعالیت:
فروش کلیه مایحتاج اعضا
شماره ثبت: 290

اطلاعات تماس:

استان: یزد
نشانی: مهریز - شهرک ولی عصر - روبروی بوستان اول
تلفن: 035-35224019
همراه: 09131525225
نمابر: 035-35226068

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است