تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی دریا نوردان قشم

  

  
مدیر عامل: دریا نورد

شرح فعالیت:
فرآوری وبسته بندی آبزیان دریایی
شماره ثبت: 857

اطلاعات تماس:

استان: هرمزگان
نشانی: جزیره قشم- درگهان- محله قبله- بعد از خدمات صیادی
همراه: 09173604853
تلفکس: 0763-5271512

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است