تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه تعاونی های تولید روستایی خراسان جنوبی

  

  
مدیر عامل: علیرضا نیکوکار

شرح فعالیت:
آموزش وترویج کشاورزی نوین

اطلاعات تماس:

استان: خراسان جنوبی
نشانی: بیرجند- خیابان توحید- توحید 43- پلاک 14
تلفن: 0561-4323437
همراه: 09151611594
نمابر: 0561-4323438

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است