تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی مرزنشینان حوزه های تابعه شهرستان بندرلنگه

  

  
مدیر عامل: شهاب شریفی نژاد

شرح فعالیت:
صادرات وواردات
شماره ثبت: 46

اطلاعات تماس:

استان: هرمزگان
نشانی: بندر لنگه- مجتمع تجاری یاقوت- طبقه سوم - واحد 13
تلفن: 076-2242440
همراه: 09171621250
نمابر: 076-2240555

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است