تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   مسکن  انبوه سازان
 شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن گناوه مدیر عامل: موسی لیراوی
 شرکت تعاونی عمران مسکن خزر ساحل کیهان مدیر عامل: علیرضا درگاهی
 شرکت تعاونی انبوه سازان کلبه (مسکن) مدیر عامل: سید غلام رضا عقیلی
 شرکت تعاونی مسکن انبوه سازان سبحان کرمان مدیر عامل: محمد حسین اعتباری
 شرکت تعاونی انبوه سازان مسکن حمل و نقل هوایی شیده مدیر عامل: دکتر منصور باقر زاده
 شرکت تعاونی احداث مسکن و فعالیت های ساختمانی و عمرانی مدیر عامل: غلامحسین نوعی
 شرکت تعاونی عمران کارا سبلان غرب مدیر عامل: مهندس میرحبیب عزیز زاده
 تعاونی انبوه سازان مسکن کلبه کرد کوی مدیر عامل: سید غلامرضا عقیلی
 تعاونی تولید مسکن انبوه سازان با همت 6652 تبریز مدیر عامل: محسن امیری شاملو