تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  اتحادیه عشایری
 اتحادیه تعاونی های عشایری کشاورزی استان ایلام مدیر عامل: علی نجات دارابی
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان تهران رئیس هیات مدیره: ماشااله حداوندخانی
 اتحادیه تعاونی های عشایری و کشاورزی استان کرمانشاه مدیر عامل: مصطفی امیرخانی
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان آذربایجان غربی مدیر عامل: محمد اسد آبادی
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان خراسان جنوبی مدیر عامل: محمد کارگر
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان چهارمحال و بختیاری مدیر عامل: برزو منصوری
 اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری آذربایجان شرقی مدیر عامل: محمدرضا حسینی نژاد آژیری
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان همدان مدیر عامل: سیدجلال صالحی
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان اردبیل مدیر عامل: یوسف محمدی
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان اصفهان مدیر عامل: علیداد رحیمی
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان خراسان رضوی مدیر عامل: قرایی
 اتحادیه تعاونی های کشاورزی و عشایری خراسان شمالی مدیر عامل: امیرمحمد خاکشوری
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان خوزستان مدیر عامل: شاهرخ شینی
 اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری استان سمنان
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان سیستان و بلوچستان مدیر عامل: حبیب راشکی
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمان مدیر عامل: غلامحسین شرفی
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان لرستان مدیر عامل: جهانگیر صفری
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان گلستان مدیر عامل: مهدی شمشادیان
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان بوشهر مدیر عامل: حیدر جاتن
 اتحادیه تعاونی های عشایری استان فارس مدیر عامل: سپهدار حسنی