تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  دهیاری ها
 شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاری های سرایان مدیر عامل: محمود شیدایی
 شرکت تعاونی دهیاران سرباز مدیر عامل: محمد یوسف آخوندی
 شرکت تعاونی توسعه خدمات روستایی دهستان سبز پیر سلمان مدیر عامل: محمود سماعی
 تعاونی دهیاری اتحاد خرقان غرب مدیر عامل: محمد سعدیان
 شرکت تعاونی دهیاران امید رامند رئیس هیات مدیره: علی نادری
 شرکت تعاونی دهیاران امید زهرای بالا مدیر عامل: اصغر عبدل آبادی کهن
 شرکت تعاونی دهیاریهای امید زهرای پایین مدیر عامل: محمد رضا بهنامی فرد
 شرکت تعاونی همیاری دهیاریهای غرب آوج مدیر عامل: محمدعلی عزیزمحمدی
 شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی ساوجبلاغ مدیر عامل: حسین ناصرخیل
 شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی طالقان مدیر عامل: حمید قدسی
 تعاونی آذر غرب دهیاریهای سلطانیه مدیر عامل: صادق اسدی
 تعاونی توسعه روستایی ازناب ابهر مدیر عامل: عبدالحسین مصلی
 تعاونی روستایی گوهجین ابهر مدیر عامل: علی عابدینی
 تعاونی دهیاران ایجرود مدیر عامل: ابراهیم محمدی
 تعاونی توسعه عمران روستای سوکهریز مدیر عامل: یونس برجی
 شرکت تعاونی عمران روستایی سبز اندیشان دهیاران نیم مدیر عامل: محمد حاجی نژاد
 شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاریهای شهرستان نهبندان بخش مرکزی مدیر عامل: محمد آخوندی
 شرکت تعاونی خدماتی دهیاران فجر فاروج مدیر عامل: سعید کیوان
  شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی شهرستان جم مدیر عامل: اسداله هنرمند
 شرکت تعاونی دهیاری نسیم پیام خلیج فارس گروه 6202 مدیر عامل: ابراهیم کنگونی اصل
 اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها استان فارس مدیر عامل: مهندس وحیدشیرپور
 شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاران خوشه طلایی ارزوئیه مدیر عامل: حسن محمدنژاد
 شرکت تعاونی همیار دهیاریهای بخش زید اباد سیرجان مدیر عامل: محسن اسلامی
 شرکت توسعه و عمران دهیاری ها بخش چاه مرید مدیر عامل: الیاس اطمینانی
  شرکت تعاونی دهیاران زردکوه مدیر عامل: صفر ورناصری
1  2