تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   خدمات  خدمات بهداشتی درمانی
 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی عرفان قائم مدیر عامل: غلامحسین ذوالقدر
 شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران مدیر عامل: دکتر محمد رضا طاهریان
 شرکت تعاونی رادیولوژیست های ایران مدیر عامل: دکتر احمد توکلی
 شرکت تعاونی آزمایشگاه پاتو بیولوژی صدرای زنجان مدیر عامل: علی اسماعیل زاده
 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی 1082 مدیر عامل: خانم مهرانگیز صفری
 تعاونی دندانپزشکی مهر اشراق زنجان مدیر عامل: موسوی
 خدمات درمانی فوریتهای پزشکی ره نجات کویر یزد
 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی هدیه سلامت سپاهان مدیر عامل: سید یحیی ابطحی
 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی ارشیان سلامت سپاهان مدیر عامل: حبیب الله فاتحی
 شرکت تعاونی بهشت سلامت گستر زنده رود مدیر عامل: حسین احمدلو
 شرکت تعاونی تشخیص طب سبحان اصفهان مدیر عامل: بدیحی جوانی نسرین
 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی الهیه پارسیان سپاهان مدیر عامل: عبدالرسول نیک یار
 شرکت تعاونی خدمات درمانی جامعه ازمایشگاهیان بالینی استان اصفهان مدیر عامل: حسن قجاوند
 شرکت تعاونی سلامت اندیشان سپید جامه اسپادان مدیر عامل: صدیقه فخاری
 شرکت تعاونی خدمات بهداشت درمانی شفا بخش سمیرم
 شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی سینا رازی مدیر عامل: اکبر منصف
 تعاونی خدمات بهداشتی درمانی حکیم صبای شرق مدیر عامل: رامین نوفرستی
 خدمات بهداشتی درمانی امید سلامت خراسان جنوبی مدیر عامل: مرضیه زرگر
 خدمات بهداشتی درمانی پرنیان بیرجند مدیر عامل: پریسا عمیدیان
 خدمات بهداشتی درمانی کیمیا پرتو خراسان جنوبی مدیر عامل: محمدرضا افضلیان
  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی طب سیدرضی سپهرایین مدیر عامل: تکتم استیری
  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی مهر بجنورد مدیر عامل: سعید حسن نژاد
  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی آرا طب بجستان کد12463 مدیر عامل: محمد حبیب الهی بجستانی
  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی بهدار طوس تربت کد 13310 مدیر عامل: رضا مهدوی فر
  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی سپهر سلامت تربت کد13331 مدیر عامل: طاهره مجتهدی
1  2  3  4