تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  تعاونی های معدنی
 شرکت تعاونی تولیدی معدنی خاص واریز کوهی سنگ کوپ گستر مدیر عامل: داود محسنی
 شرکت تعاونی معدنی فرآوری آلومینیوم یزد مدیر عامل: محمد علی اسماعیل زاده نامی
 شرکت تعاونی پودر سازان شازند مدیر عامل: اکبر قلی
 شرکت تعاونی خاک چینی (کائولن) نایین مدیر عامل: حسین ترابی دستگردوئی
 شرکت تعاونی معدنی پاقلعه مدیر عامل: سید اکبر هوشیار حسینی
 شرکت تعاونی معدنی فلورین مازندران مدیر عامل: مهندس ولی پور
 شرکت تعاونی کنگلدون 1046 مدیر عامل: مجید شریف نژاد
 شرکت تعاونی معدنی 205 اردو سنگ مدیر عامل: سید علیرضا احمدی نژاد
 شرکت تعاونی معدنی کهران کویر مدیر عامل: علیرضا مظفری
 شرکت تعاونی معدنی و صنایع تبدیل دو کوهه محلات مدیر عامل: مهندس مهدی مرادی
 شرکت تعاونی معدن 474 مدیر عامل: ابراهیمی
 شرکت خدمات و تجهیزات تعاونی های معدنی مدیر عامل: عبدالحمید روز بهانی
 شرکت تعاونی کائولن و باریت مدیر عامل: مهندس حکیم زاده
 شرکت تعاونی باستان معدن پودر مدیر عامل: علی چرخیده
 شرکت تعاونی سپهر ملایر مدیر عامل: حسن موسوی
 شرکت تعاونی معدنی همکار سنگ قم مدیر عامل: ابوالفضل محمد رضا بیگی
 شرکت تعاونی معدنی سنگ 462 زاهدان مدیر عامل: غلام سرور نوتی زهی
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی تلاش و توکل مدیر عامل: مهندس سید مسعود بامشگی
 شرکت تعاونی معدنی زرندین مدیر عامل: محمدرضا باطنی
 شرکت تعاونی پیشرو چکاد دریا مدیر عامل: غلامحسین جلالی زاده
 شرکت تعاونی تولیدی معدنی صدف سنگ بیدشک مدیر عامل: دکتر حمید رضا جعفری
 شرکت تعاونی اکتشاف و استخراج سنگ مرمریت مدیر عامل: عزت ا... مینایی
 شرکت تعاونی خاک صنعتی عباس آباد ساوه مدیر عامل: سعید سرور
 شرکت تعاونی پارسیان بتن پاکدشت مدیر عامل: فرید رئیسی
 شرکت تعاونی پارسیان پلاستیک یاس مدیر عامل: ایرج محمدی
1  2  3