تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   خدمات  خدمات رفاهی
 شرکت تعاونی خدماتی رفاهی و تفریحی کیامکی مدیر عامل: غلامرضا خانتاشان
 شرکت تعاونی ورزشی کیوان جایدشت مدیر عامل: مهدی رابر کشکولی
  شرکت تعاونی پیرامون مدیر عامل: مهندس ساغری
 شرکت تعاونی مراقبت زیبایی آنام مدیر عامل: شعله جعفری- ربابه خاکپور
 شرکت تعاونی ثبت اسناد و املاک ناحیه یک مشهد مدیر عامل: علیرضا امیر حسن خوانی
 شرکت تعاونی خدماتی رفاهی ایثارگران لوله سازی شرکت نفت مدیر عامل: موسی معلمی
 اتحادیه شرکتها وتعاونی های خدماتی وحمل ونقل خودرو های استیجاری و قراردادی و پیمانی تهران مدیر عامل: محمود بختیاری مجاز
 تعاونی خدمات ورزشی طاها یاسین خرمدره مدیر عامل: رقیه خدا کرمی
 شرکت تعاونی طراحان سازه مرمر مدیر عامل: مژده السادات حسینی اولی
 تعاونی 3983 خدمات رفاهی بین راهی کاج سبز نه که روز مدیر عامل: علی شیبانی
  شرکت تعاونی انرژی گستر زمرد سیراف جنوب گروه 4530 مدیر عامل: مجید یوسفی
  شرکت تعاونی خدمات ابرار یاوران خلیج فارس گروه 2185 مدیر عامل: محمود عظیمی
 شرکت تعاونی نارنج ترنج فسا مدیر عامل: مرضیه قجری
  شرکت تعاونی فرهنگی ورزشی شهرداری قلعه گنج مدیر عامل: مراد احمدی
 شرکت تعاونی تندیس مقاومت پارسیان مدیر عامل: مجتبی معافی
 شرکت تعاونی خدمات اداری و پشتیبانی تلاشگران گسترش مدیر عامل: سید باقر حسینی