تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنایع دستی  چرم و پوشاک
 شرکت تعاونی تولیدپوشاک ایده آل فجر مدیر عامل: کبری خرم آبادی
 شرکت تعاونی تولیدی مرسده رویان مدیر عامل: مینا محمودی
 شرکت تعاونی تولیدی فومن لایی مدیر عامل: مه پاره رئیسی
 شرکت تعاونی تولیدی تن پوش به آفرین مدیر عامل: ناهید آزادی
 شرکت تعاونی تولیدی وفا بافت مدیر عامل: سید فخرالدین مدرسی
 شرکت تعاونی تولیدی ایلیا مدیر عامل: سپیده منصوری اسکی
 شرکت تعاونی تولید روکش صندلی وعرق گیر اتومبیل کمال بروجن مدیر عامل: یدالله برجیان
 شرکت تعاونی تولید چرم اوجان رئیس هیات مدیره: سلیمی
 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک ثمین بوئین زهرا مدیر عامل: سمیه چلمبری
 شرکت تعاونی تولیدی خوزستان پوش مدیر عامل: ابوذر کیوانی
 شرکت تعاونی زاگرس پوش بروجرد مدیر عامل: رحیم چگینی
 شرکت تعاونی سراجان تهران مدیر عامل: محمود طالب الفجر
 شرکت تعاونی ملیکا گستر البرز مدیر عامل: کیوان ذاکری
 شرکت تعاونی تولیدی -توزیعی گیله رخت پوشان صنایع دستی مدیر عامل: سید زهرا همتی
 شرکت تعاونی مصباح سپهر زنجان مدیر عامل: خدیجه یاری لو
 شرکت تعاونی رامتین مهر ماکو مدیر عامل: امیر نیک مرام
 شرکت تعاونی تولیدکنندگان پوشاک(صنف خیاط تهران) مدیر عامل: انتظاری
 شرکت تعاونی بانوان سیه رود مدیر عامل: علیرضا بابایی
 شرکت تعاونی چند منظوره بانوان حضرت زهرا مدیر عامل: فرزانه داراب پور
 شرکت تعاونی دوخت سرای ویستان مدیر عامل: مرتضی زارعی برسری
 شرکت تعاونی ظریف بافت مینودر مدیر عامل: مریم حیدری حسین آبادی
 تعاونی تن آذین جامه خرم مدیر عامل: سیده کبری موسوی
 تعاونی تولید و توزیع پرده های خانگی و اداری طاها مدیر عامل: سید ابوالفضل هاشمی
 شرکت تعاونی بهین بافت سپاهان مدیر عامل: محمد آقا امینی ها
 شرکت تعاونی تولید پوشاک الیاف طلای سفید مدیر عامل: فاطمه صنیعی
1  2  3