تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنایع دستی  صنایع دستی
 شرکت تعاونی بانوان هنر آفرین ثمین بیرجند مدیر عامل: امیرآبادیزاده
 شرکت تعاونی سینا بافت پارس مدیر عامل: خانم شهبازیان
 شرکت تعاونی افق نمای بافق مدیر عامل: مرضیه غلامیان بافقی
 شرکت تعاونی سوزندوزی 1302 قاسم آباد ایرانشهر
 شرکت تعاونی کاش وپیش میناب مدیر عامل: علی صادقی بهمنی
 شرکت تعاونی صنایع چوبی ومنبت کاری 3026 مدیر عامل: معصومه سعیدی آقاجاری
 شرکت تعاونی صنایع دستی هزار نقش مدیر عامل: سید علی کریمی
 شرکت تعاونی صنایع دستی پارس نقش جویبار مدیر عامل: حسین مهدی زاده
 شرکت تعاونی تولیدی صنایع دستی قیصریه گلستان سبز مدیر عامل: محمدمهدی فرخی
 اتحادیه تعاونی های صنایع دستی سیستان وبلوچستان مدیر عامل: عظیم نارویی
 شرکت تعاونی هنر ایل مدیر عامل: هومان گودرزی
 اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان آذربایجان شرقی مدیر عامل: عبدالله سلطانی پاکدل
 شرکت تعاونی گلهای زینتی1359 مدیر عامل: شاهرخ سلطانی
 شرکت تعاونی 1199 معرق کاران تبریز مدیر عامل: نیر بدل زاده
 شرکت تعاونی گلدوزی سحر مدیر عامل: چنگیز ابراهیم پور
 اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران مدیر عامل: خانم رضایی
 شرکت تعاونی سامان ظریف مدیر عامل: علی کاظمی
 شرکت تعاونی معرق کاران تهران مدیر عامل: خاطره استاد رضایی
 شرکت تعاونی آتیه گوهر مدیر عامل: هرمین شوکت
 شرکت تعاونی معرق هنرآوران مدیر عامل: زهرا انصاری
 آبشار عاطفه ها خراسان جنوبی مدیر عامل: نرجس معینی
 شرکت تعاونی تولیدی وحدت اقوام طبسین مدیر عامل: عبدالناصر جمالزئی
 شرکت تعاونی ترنم فروغ بوشهر گروه 6509 مدیر عامل: سمیرا فرشیدفر
 شرکت تعاونی تولیدی بردستان کیف گروه 6024 مدیر عامل: زینب اسدی
 شرکت تعاونی البسه نیایش گستر 4393 زابل مدیر عامل: زهرا زحمتی
1  2