تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   تولیدی - توزیعی  تولید مواد غذایی
 شرکت تعاونی آرد فجر سنندج (تعاونی 9) مدیر عامل: پدرام معتمدوزیری
 شرکت تعاونی تولید کنسرو مرکز مدیر عامل: اکبر تفنگ سازی
 شرکت تعاونی محصولات غذایی و چیپس نورجم (نامی نو) مدیر عامل: امیررضا ثابت پی
 شرکت تعاونی گردو کاری سراب الوند تویسرکان مدیر عامل: حسینعلی الوندی
 شرکت تعاونی تولید محصولات سنتی سیستان مدیر عامل: سکینه قورزایی
 شرکت تعاونی توسعه آبادگران کهل آباد مدیر عامل: حسن علی کردی
 شرکت تعاونی تولیدی کنسرو ماهی کیاتن مدیر عامل: فریدون بشارتی
 شرکت تعاونی 164 کمپوت و مربای آمل (آرم تجاری TELEKA) مدیر عامل: علیرضا برزگر
 شرکت تعاونی تولید کشمش سبز اراک مدیر عامل: فاطمه رشیدیان
 شرکت تعاونی نشاسته و گلوتن هدیه ندوشن مدیر عامل: محمدرضا صادقیان
 شرکت تعاونی خضر پاک گستر مدیر عامل: محمد علی رجا بهشتی
 شرکت تعاونی گروه صنایع خرما خضری مدیر عامل: خضری
 شرکت تعاونی سویای امین شمال مدیر عامل: احمد اسماعیلی
 شرکت تعاونی پخش میوه وتره بار داریوش گروه 2746 مدیر عامل: داریوش بخشایی قرق آقایی
 شرکت تعاونی تولیدکنندگان برنج خمام مدیر عامل: محمد کاظم جهری
 شرکت تعاونی پارس کیلکا مدیر عامل: علی درودی
 شرکت تعاونی تولید کنندگان سوسیس و کالباس مدیر عامل: حسین زاده
 شرکت تعاونی فرآورده های غذایی اردکان مدیر عامل: محمود عبدالله زاده
 شرکت تعاونی تهیه وتوزیع گوشت گوسفندی تهران مدیر عامل: علی اصغر ملکی
 شرکت تعاونی فرآورده های پروتئینی اصغر گستر مدیر عامل: شیرازی
 تعاونی واتحادیه صنف قنادان شیراز مدیر عامل: محمد خلیل ترابی
 تعاونی تولیدی آرد خوشه کاشان پخت مدیر عامل: سید محمد نظری
 شرکت تعاونی تولیدی فدک شمال مدیر عامل: سید احمدموسوی شفقتی
 شرکت تعاونی تولیدی یزدآرا مدیر عامل: مرادی پور
 شرکت تعاونی خدمات بازرگانی مهرپخش قائم شمال مدیر عامل: یوسف بهرامی
1  2  3