تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنوف وابسته  صنوف صنعتی
  شرکت اتاق سازی و نقاشی استقلال (شهرستان بروجرد) مدیر: مهران همیوند
 ایزوگام بام گستر دلیجان مدیر عامل: سید هادی جلالی
 شرکت قطعه ماشین مدیر عامل: تیمور عباسی
 شرکت تولیدی صنعتی ساحل مازندگاز مدیر عامل: محمد تقی صادقی آستانی
 شرکت اصفهان هواساز مدیر عامل: کمال عابد کریمی
 شرکت شفاف آندولین مدیر عامل: عبدالعزیز تصور
 شرکت حفاظت و تبرید کالا (سردخانه زمهریر) (سهامی خاص) مدیر عامل: کریم محرر خوانساری
 کارخانه آجر فشاری کردستان خشت مدیر عامل: سیروان معروفی
 گروه هنری اساس مدیر عامل: کهنسال
 الفا مشبک مدیر عامل: مرتضی فضلی
 شرکت سولارکار مدیر عامل: مهندس اصفهانی