تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  زنبورداری
 عسل طبیعی گلساران مدیر عامل: علی تیموری
 شرکت تعاونی 560 زنبور داری مدیر عامل: عطاالله میرزانی
 شرکت تعاونی زنبور داری شهد ناب مدیر عامل: روح الله پیرمرادیان
 شرکت تعاونی پرورش زنبورعسل بهار نارنج مدیر عامل: جواد دوستی
 شرکت تعاونی کشت،داشت و بهره برداری بهار عسل دامغان مدیر عامل: حسین امیر حسینی
 شرکت تعاونی سازه های چوبی مهر آوران گیلان مدیر عامل: جواد رنجی
 شرکت تعاونی زنبور چکل سوادکوه مدیر عامل: محمد کاظمی
 شرکت تعاونی تولیدی زنبور عسل نحل میهن مدیر عامل: عفت رئیسی سرحدی
 اتحادیه زنبورداران استان زنجان مدیر عامل: مهدی خجسته
 شرکت تعاونی زنبورداری اکسیر قالیکوه مدیر عامل: علی اکبر ملک گودرزی
 شرکت تعاونی زنبورداری گلبهار مدیر عامل: علی نظری
 تعاونی عسل دارو مدیر عامل: حسن محمودی
 شرکت تعاونی تولید و پرورش زنبور عسل چهلچشمه سپیدان مدیر عامل: حمیده امینی
 شرکت تعاونی زنبور داری پونه زاران آنزان مدیر عامل: ذبیع الله موسوی
 شرکت تعاونی زنبورداران شهد فیروزآباد مدیر عامل: محمد حسین تاجیکی
 شرکت تعاونی و تولیدی زنبور عسل نحل میهن مدیر عامل: عفت رئیسی سرحدی
 اتحادیه تعاونی های زنبور داران استان مرکزی مدیر عامل: علی تقوی پور
 شرکت تعاونی زنبورداران دامغان مدیر عامل: مجتبی حافظی