تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  کامیونداران
 شرکت تعاونی کامیونداران خود راننده میاندوآب مدیر عامل: حمید انفرادی
 شرکت تعاونی کامیونداران اسد آباد(تک واحدی) مدیر عامل: گوهری
 شرکت تعاونی حمل ونقل خود راننده کامیونداران ملایر مدیر عامل: یوسفی
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران نهاوند مدیر عامل: سمیرا شهبازی
 شرکت تعاونی کامیونداران خود راننده نیمه ور باقرآباد مدیر عامل: باقری
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران اردکان مدیر عامل: اسماعیل کمالی اردکانی
 شرکت تعاونی حمل ونقل خودراننده کامیون وتریلی داران ساری ساری وحومه مدیر عامل: کریمی
 شرکت تعاونی کامیونداران کرد کوی مدیر عامل: حسینی
 شرکت تعاونی کامیونداران خود راننده گرگان مدیر عامل: سیامک مقدس زاده
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران ایوانکی مدیر عامل: سعید سعیدی
 شرکت تعاونی کامیونداران بندر گز وحومه مدیر عامل: علیرضا دواچی عمومی
 شرکت تعاونی کامیونداران خمینی شهر وحومه مدیر عامل: آقا محمدی
 شرکت تعاونی کامیونداران خودراننده بندر ترکمن مدیر عامل: مراد دوجی
 شرکت تعاونی کامیونداران خود راننده شهرستان رشت مدیر عامل: علی ریحانی عطری
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران خودراننده شهرستان ارسنجان مدیر عامل: کیومرث رحیمی
 شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران قهنویه مدیر عامل: منوچهر ضیایی
 شرکت تعاونی کامیونداران مشیز مدیر عامل: منصور قاسم پور
 شرکت تعاونی حمل ونقل تک واحدی سبزوار مدیر عامل: ابوالقاسم آمیق
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران خودراننده تک واحدی شهرستان قائن مدیر عامل: جواد قوی
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران بیرجند مدیر عامل: محمد حسین شمسی نژاد
 شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران سبزوار مدیر عامل: کاظم بینقی
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران قلندر آباد مدیر عامل: خیرخواه
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران شهید بهشتی مدیر عامل: یوسف جعفر زاده
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران خودراننده مشهد مدیر عامل: نصرالله سلمانی
 شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران شهید کلانتری مدیر عامل: قنبر خسروی
1  2