تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

   تولیدی - توزیعی  چند منظوره
 شرکت تعاونی چند منظوره عام جاده ابریشم مدیر عامل: عباس دیده بان
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان مدیر عامل: سید جلال نوریه
 شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسر مدیر عامل: حجت الاسلام و المسلمین آقای صفر قاسمی
 شرکت تعاونی چند منظوره عام کشاورز استان گلستان مدیر عامل: محمد رضا اسلامی
 شرکت تعاونی تجربه و ایثار(ساتا) مدیر عامل: امیری
 شرکت تعاونی آفتوپسین شیراز مدیر عامل: علیرضا افسری
 شرکت تعاونی چند منظوره شریف مدیر عامل: حسین ناجی
  شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین مدیر عامل: منعم
 شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنف خبازان فریدن مدیر عامل: خسرو راعی
 شرکت تعاونی خدمات تولیدی و توزیعی کلات 4383 نیکشهر مدیر عامل: علی امیری
 شرکت تعاونی چند منظوره شهید خرازی مدیر: محمد کریم بصیرت
 شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند مدیر: احمد ریحانی