تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنوف وابسته  صنوف خدماتی
 شرکت عمران سازه مدیر عامل: مهندس شهرام دیده وراصل
 بازرگانی شهاب مدیر عامل: شهاب شریفی ن‍‍‍ژاد
 آموزشگاه رانندگی رضا مدیر عامل: غلامرضا محمد علی زاده
 اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیکی خاک مدیر عامل: ابراهیم ایرون
 انجمن صنفی شرکت های آب و فاضلاب مدیر عامل: فرامرز محسنی شینی
 امداد کلینیک (خدمات فوق تخصصی کامپیوتر،لب تاپ،شبکه و اینترنت) مدیر عامل: فردوسی
 icnet مدیر عامل: آزادی
 شرکت پیشگامان کارافرین ایرانی مدیر عامل: پوریاساری
 نمایندگی بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد مدیر عامل: محمد قره داغی
 سیستم نگار مدیر عامل: حسین آمرکاشی
 شرکت مهندسی بهینه ایران مدیر عامل: مهندس لطیفی
 ایمن پوش ساوالان مدیر عامل: بهزاد افشار