تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

   صنوف وابسته  سایر
 تولید و سفارش انواع بافتنی سادات مدیر عامل: خانم کاتبی
 بیمه دانا مدیر عامل: حسینی
 شرکت مهندسی رایانه پرداز منشور خاور میانه مدیر عامل: مهندس اشرفی
 فروشگاه پوشاک قاسمی مدیر عامل: سید محمد قاسمی
 شرکت رامین طب سپاهان مدیر عامل: علی کردگاری
 شرکت فرش افشار زرینه مدیر عامل: عزیز بکتاش
 فروشگاه تهیه و توزیع بورس لوازم خانگی مدیر عامل: غفور نوروز پور
 شرکت گوهر خاک بوشهر (سهامی خاص) مدیر عامل: جهانبخش هنری