تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   خدمات  چند منظوره
 شرکت تعاونی 933 کارکنان و بازنشستگان راه و ترابری استان آذربایجان شرقی مدیر عامل: قادر عدل بخش
 شرکت تعاونی پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران مدیر عامل: منوچهر رشوند
 شرکت تعاونی چند منظوره شاهد مدیر عامل: حسین جعفری
 شرکت تعاونی چند منظوره نوید نور مدیر عامل: دکتر نقاشیان
 شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان دولت گنبد مدیر عامل: محمد رضا رضا شاطری
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان مدیر عامل: سید جلال نوریه
 شرکت تعاونی ساعیان پویا مدیر عامل: رضا مصباح
 شرکت تعاونی چند منظوره خاص ناشران خراسان مدیر عامل: نصیر زاده
 شرکت تعاونی 8728 دانش بنیان صنعتگران آرمان رهیاب(واحد فن آور مستقر در پارک علم و فن آوری استان آذربایجان شرقی) مدیر عامل: مجدالدین دهقانی
 شرکت تعاونی خوش پلاست پارسیان مدیر عامل: فاطمه طارمی
 تعاونی توسعه وگسترش سرمایه گذاریهای شهرستان خدابنده رئیس هیات مدیره: ولی اله خلیلی قیداری
 تعاونی خدماتی طراوت اندیش خدابنده مدیر عامل: تقی عبدی
 تعاونی طلایه پرور خدابنده مدیر عامل: زلفعلی بیگدلی
 تعاونی بنیاد توسعه کارآفرینی وتعاون زنجان مدیر عامل: سید موسی رضوی
 شرکت تعاونی دانش بنیان همکاران صنعت شمس بافق مدیر عامل: ابراهیمی
 شرکت تعاونی آشیان دام سپاهان رئیس هیات مدیره: علی زارعی
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشکسوتان میلاد نور مدیر عامل: اکبر خدابین
 شرکت تعاونی مدرن طرح لچک مدیر عامل: فاطمه زارعی
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی همت ساز اعتماد یاران مدیر عامل: امیرمنصور فخیمی
 شرکت تعاونی افق(توسعه بندری و دریایی) مدیر عامل: حبیب الله اکبری منفرد
  شرکت تعاونی فراگیر ملی آسمان پر ستاره شیروان مدیر عامل: منیژه بابانیا
 شرکت تعاونی زمرد تجارت مطاف گروه 6235 مدیر عامل: غلامرضا مومنی
 شرکت تعاونی بهار فصل اقلید مدیر عامل: علی اکبر حاجی
 شرکت تعاونی فراگیر ملی دهستان کشاورز پویای عدالت مدیر عامل: ابراهیم عسکری
 شرکت تعاونی چند منظوره دانش آموختگان بیضا مدیر عامل: علیرضا رضایی
1  2