تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

   کشاورزی  دامداری
 شرکت تعاونی کشاورزی و صنعت دامپروری آذر سبز سراب و حومه مدیر عامل: میر داود علوی
 شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگیان بهاباد مدیر عامل: محمد علی ابویی
 شرکت تعاونی  کشاورزی دامپروری طلای سبز تفت مدیر عامل: مجید دهقان دهنوی
 شرکت تعاونی تولیدی شیمی رازی دلیجان مدیر عامل: محمد رضا شفیعی
 شرکت تعاونی درخشان بانوان فولاد محله مدیر عامل: محدثه موسوی
 شرکت تعاونی 1297 میلاد مدیر عامل: محمد مجیدی
 شرکت تعاونی کشاورزی،دامداری کرمان مسعود سعدی مدیر عامل: عباس آقا علی
 شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی کشتارگاه صنعتی دام همدان مدیر عامل: ابوالقاسم نادری
 شرکت تعاونی ذرت زردانه فارس مدیر عامل: ناصر رضایی
 شرکت تعاونی تولیدی اروم دردانه مدیر عامل: مهندس داداش آده
 شرکت تعاونی کشاورزی و دامداری بوستان زرین دشت مدیر عامل: مصیب شکارچی
 شرکت تعاونی دشت طایی طبرستان مدیر عامل: رضا حسین زاده
 شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی گنبد مدیر عامل: محمد امین مشرقی
 شرکت تعاونی 38 دهکده دام نعل شکن مدیر عامل: عبدالله عزیزی
 شرکت تعاونی گاوداران صنعتی شفا شیر توس مدیر عامل: مهندس کاظم فربد
 شرکت تعاونی دامداری و کشاورزی خمیران بندر انزلی مدیر عامل: ایرج پروایی
 شرکت تعاونی گاوداران صنعتی زنجان مدیر عامل: کیوان طیار
 شرکت تعاونی دامداران جهرم مدیر عامل: هوشنگ شاکرزاده
 شرکت تعاونی جوشقان کاشان مدیر عامل: رضا محمدی
 شرکت تعاونی کشاورزی دامداران چادگان مدیر عامل: محمد عرب چادگانی
 شرکت تعاونی دامداران املش مدیر عامل: احسان خبازکار
 شرکت تعاونی استهبان (اصفهان) مدیر عامل: حسین تاج پیکر
 شرکت تعاونی کشاورزی دامداران فسا مدیر عامل: سیامک مسلمی
 شرکت تعاونی دامداران نیر مدیر عامل: جهان مهدویان
 شرکت تعاونی دامداران آران و بیدگل مدیر عامل: سید احمد غفاری
1  2  3  4  5  6