تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  خدمات حمل ونقل
 شرکت تعاونی تهیه وتوزیع کوثرخواه نوین مدیر عامل: محمد علی مقیسه
 شرکت تعاونی تصفیه روغن 705 رهروان شیمی مدیر عامل: میرخان جهانتیغ
 شرکت تعاونی تعویض کنندگان روغن اتومبیل اصفهان مدیر عامل: مرتضی نجومی پور
 شرکت تعاونی اتو سرویس های مشهد مدیر عامل: علی رمضانی
 شرکت تعاونی دارندگان کامیون های کمپرسی و ماشین های راه سازی مدیر عامل: حسن عبداللهی
 شرکت تعاونی تامین نیاز معین حمل و نقل بین المللی مدیر عامل: غلامرضا رستمی
 شرکت تعاونی لاستیک و روغن استان تهران مدیر عامل: بهمن نفر
 شرکت تعاونی تولید کنندگان مواد اولیه روغن موتور مدیر عامل: مهندس امین خراسانی
 شرکت تعاونی حمل ونقل شیشه جام باز سراسری کشور مدیر عامل: محمد علی زین آبادی
 شرکت تعاونی امین کار گروس مدیر عامل: محسن داودی
 شرکت تعاونی آهوان سیر قومس مدیر عامل: سمانه شاه حسینی
 شرکت تعاونی توزیع قطعات یدکی نادر گروه 6034 مدیر عامل: پری حسینی
 شرکت تعاونی خدماتی فنی و راهبردی نیک اندیشان عرصه صنعت پارس گروه4371 مدیر عامل: سعید خالقی
 شرکت تعاونی حمل و نقل درون شهری یاس گشت جنت مدیر عامل: عبوالوحد قائدی
 تعاونی خدمات حمل و نقل اداری و پشتیبانی 110 بهزیست مدیر عامل: محمدرضا نوبخت
 شرکت تعاونی حمل و نقل شهید کلانتری مشهد مدیر عامل: میلاد دلجو