تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  تولیدات کشاورزی
 شرکت تعاونی تولیدی رفاه بلداجی مدیر عامل: غضنفر نادری
 شرکت تعاونی هفت قله سبز اراک مدیر عامل: حسین صالحی فرید
 شرکت تعاونی دیم کاران کوهستان داراب مدیر عامل: مهندس محمود منوچهری
 شرکت تعاونی چند منظوره زنگان اتحاد مدیر عامل: اصغر عالی
 شرکت تعاونی تولیدی آق دوز مدیر عامل: خلیل الله میر احمدلو
 شرکت تعاونی گلخانه برگ سبز مدیر عامل: حجت الله مزینانی
 شرکت تعاونی تولید کود آوران خرمدره مدیر عامل: عباس نجفی
 شرکت تعاونی وادی سبز طارم مدیر عامل: علی جعفری
 شرکت تعاونی تولیدی طلای سبز اکبری مدیر عامل: یوسف علی استاد اکبری
 شرکت تعاونی کشاورزی آرین رز یزد مدیر عامل: سید احمد علیخانی
 شرکت تعاونی گلخانه داری کیمیای سبز مدیر عامل: مهدی دهقانی اشکذری
 شرکت تعاونی کشت و دام الماس تیران مدیر عامل: محمد مظاهی بنی
 شرکت تعاونی تولید سیب زمینی کاران اسد آباد مدیر عامل: ابراهیم شهاب مغان
 شرکت تعاونی سبز یامین مدیر عامل: مژگان حسینی
 شرکت تعاونی نشاءگستر دشت قزوین مدیر عامل: سلیمان سعدابادی
 شرکت تعاونی کشت و صنعت قارچ آنا استان زنجان مدیر عامل: حمید رضا خاتمی
 Kimia pistachio sirjan company مدیر عامل: Vahid Zeydabadi
  شرکت تعاونی تولیدمحصولات کشاورزی همیشه بهار سرایان مدیر عامل: رضا طاهرپور کلانتری
  شرکت تعاونی تولید محصولات کشاورزی دشت سبز سالار دشت بیاض مدیر عامل: علی سالاری دشت بیاض
  شرکت تعاونی تولید محصولات کشاورزی وبسته بندی خوش طعم خاوران مدیر عامل: هادی اکبری
  شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی آبدیس قاینات مدیر عامل: محمدرضا زرگر
 شرکت تعاونی تولید و پرورش آبزیان دریایی شاه میگوی دیلم گروه 5071 مدیر عامل: سیدجواد حسینی
 شرکت تعاونی محصولات گلخانه ای شیوای بهرگان - گروه 5071 مدیر عامل: مهدی لیراوی دیلمی
 شرکت تعاونی ترنم سیراف گروه 4845 مدیر عامل: عبدالمجید ضیا
 شرکت تعاونی کوثر مبین کنگان گروه 4869 مدیر عامل: عیسی محمدی
1  2  3