تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  تولید و ماشین آلات بتن
 شرکت ساروج بتن
 شرکت تعاونی تولید قطعات بتنی آرش لردگان مدیر عامل: نصیب الله بابامیر
 شرکت تعاونی 2973 قالبریزان مدیر عامل: آرش دره وزمی
 شرکت تعاونی آتی ساز ابرکوه مدیر عامل: سید جواد رجایی
 شرکت تعاونی بتون آماده یاسر مدیر عامل: علی اکبر طالشی
 شرکت تعاونی طراح بتن زنجان مدیر عامل: مهدی میرزاخانلو
 شرکت تعاونی بتن گرایش مدیر عامل: مرتضی حیدری
 شرکت تعاونی 2517 بارانی(متین بتن) مدیر عامل: غلامحسین بارانی
 شرکت تعاونی محصولات بتنی چاه شرف مدیر عامل: عباس دهدار
 شرکت تعاونی تولیدی هزار لایه هراز مدیر عامل: حامد محمدی
 شرکت تعاونی بتون آماده پایا مدیر عامل: مرتضی برکتان
 شرکت تعاونی دانش بنیان بیوسا بتون مدیر عامل: امین جلالی
 شرکت تعاونی کارگاه بلوک زنی برنا مدیر عامل: فاروق برنا
 شرکت تعاونی آرین برج مهریز مدیر عامل: علیرضا باشی
 شرکت تعاونی بنیان سازه مدیر عامل: رضا قاسم زاده
 تعاونی بتن کاران منتظر ندوشن مدیر عامل: ابوالفضل جعفری ندوشن
 شرکت تعاونی تولیدی صنعتی شاهکار فوم ایساتیس مدیر عامل: ملکه رجائی
 تعاونی 3987 عمران بتن دهگلان
 شرکت تعاونی تولیدی بتن و قطعات بتنی بنا بتن آراد مدیر عامل: مهران اعجازی
 تعاونی بتن سازان حسام بیرجند مدیر عامل: حسن حیدری
  شرکت تعاونی تولیدی پارس بتن سرخس کد13032 مدیر عامل: محسن سیستانی نژاد
 شرکت تعاونی تولید مصنوعات بتنی کهور پارس فسا مدیر عامل: علی اکبر جعفری