تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  درب و پنجره سازان
 شرکت تعاونی درب وپنجره سازان فلاور جان مدیر عامل: غلامرضا صادقی
 شرکت تعاونی درب وپنجره سازان شهرضا مدیر عامل: احمد رضا طاهری
 شرکت تعاونی تولید آهن درب و پنجره کامیاب ابرکوه مدیر عامل: ابوالفضل شفیعی
 شرکت تعاونی ایده آل کارپارسیان مدیر عامل: عباس شعبانلو
 شرکت تعاونی درب و پنجره سازان یزد مدیر عامل: علی اصغر گلزار
 شرکت تعاونی در نشکن صدرا مدیر عامل: ادیب محتشم
 شرکت تعاونی درب و پنجره سازان استان بوشهر مدیر عامل: روکی زاده
 شرکت تعاونی صنعت فلز کار کاشان مدیر عامل: سید سعید هاشمی نجات
 تعاونی پروفیل نما خرم مدیر عامل: بهزاد پناهلو
 شرکت تعاونی ایمن سازان ایساتیس مدیر عامل: محمد هاتفی اردکانی
 شرکت تعاونی تولیدی بهمن سریع سینا رئیس هیات مدیره: محمد شریف احمدی
 تعاونی آراد پنجره ایرانیان مدیر عامل: علی نراقی باقرپور
 شرکت تعاونی تولید درب و پنجره آهنی تلاشگران صنعت مدیر عامل: سلطان مراد نوروزی