تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   کشاورزی  صیادی
 شرکت تعاونی آبزی الوند مدیر عامل: جواد بیات
 شرکت تعاونی 787 بریس مدیر عامل: اسماعیل پرهیزگار
 شرکت تعاونی صیادی 503 رمین مدیر عامل: سواری صفایی
 شرکت تعاونی شهید سلیمان ماهیگیر مدیر عامل: غریب بشنگ
 شرکت تعاونی ماهیگیران  شهید بهشتی قاجار خیل مدیر عامل: جابر کرم زاده
 شرکت تعاونی دریا نوردان قشم مدیر عامل: دریا نورد
 شرکت تعاونی صیادی 814 کنارک مدیر عامل: عبدالقیوم نیازی
 شرکت تعاونی صیادی عسلویه مدیر عامل: عبدالحسین بحرینی
 تعاونی صیادی محمدی گستر اریا مدیر عامل: یعقوب محمدی رهیزی
  شرکت تعاونی صیادی یال اسبی فانوس ماهیان مدیر عامل: حسن محمد دوست
 شرکت تعاونی آبزیان بلور گروه 6017 مدیر عامل: آرش پندیدن
 شرکت تعاونی افق طلایی خلیج فارس گروه 6023 مدیر عامل: مصطفی عوض نژاد
 شرکت تعاونی بندر نشینان دیر گروه 6031 مدیر عامل: نادر پولادی
 شرکت تعاونی پارس جنوب گروه 5330 مدیر عامل: سعید ابراهیمی
 شرکت تعاونی زرین صید مطاف گروه 6237 مدیر عامل: مجید مومنی
 شرکت تعاونی کشاورزی مهر شماره 1شیلات چانیمه مدیر عامل: گلزار رحمت زاده
 شرکت تعاونی ابزی پروران قزل چشمه مدیر عامل: محمد هوشمندی
  شرکت تعاونی پرورش ماهی 89 اهواز مدیر عامل: مریم محمودی فرد
  شرکت تعاونی پرورش ماهی شماره 121 شهرستان اهواز مدیر عامل: محمد زرگان
  شرکت تعاونی پرورش ماهی شماره 126 شهرستان اهواز مدیر عامل: سید رضا شفیع زاده
  شرکت تعاونی پرورش ماهی شماره 64 شهرستان اهواز مدیر عامل: سید محمد رضا امام پور امام پور
 شرکت تعاونی تولید پودر و روغن ماهی بابلسر
 شرکت تعاونی تکثیر و پرورش میگو گروه 134 مدیر عامل: غلامحسین فقیه
 تعاونی کارکنان نداجا (تکن) مدیر عامل: حسین اشرفی
 تعاونی کشتی سازی تلاش بندر مدیر عامل: جلیل لطفی
1  2