تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  تولید انواع عایق رطوبتی
 شرکت تعاونی تولیدی عایق اندود فارس(تک گآم) مدیر عامل: غلامحسین یوسفی
 شرکت تعاونی عایق بام مدیر عامل: محمد حسین ذاکری
 شرکت تعاونی شاهین بام دلیجان مدیر عامل: حسینی
 شرکت تعاونی عایق رطوبتی آروین بام دلیجان مدیر عامل: ناصر دلاوری
 شرکت تعاونی عایق بام ستاره طلایی مدیر عامل: حسین بیات
 شرکت تعاونی پشم سنگ اسپادانا مدیر عامل: حاج اصغر چله ای
 شرکت تعاونی خدماتی گلبام کویر مدیر عامل: احمد غلامی
 شرکت تعاونی عایق بام سهند یزد مدیر عامل: علی زارع خورمیزی
 شرکت تعاونی گروه تولیدی صنعتی عایق لایه مه گستر دلیجان مدیر عامل: عبدالله حسنی
 شرکت تعاونی پوشین بام جاجرم مدیر عامل: طاهر رحیمیان