تعاونکده
تبسم نوین
عنوان خدمات
مسئولان اطلاعات تماس
تعداد تعاونی ها: 3767
بازديد امروز: 1795
ميانگين بازدید: 1812
بازديد کل: 2,791,650
 
   صنعت و معدن  تولید شیشه
 شرکت تعاونی شیشه شیر کوه ایمن یزد مدیر عامل: رضا خشنود
 شرکت تعاونی تهیه وتوزیع شیشه شهرستان یزد مدیر عامل: سید محمد موسوی
 شرکت تعاونی اشک شیشه مدیر عامل: حمید رضا رهنما
 اتحادیه شرکت های تعاونی شیشه و آینه تهران مدیر عامل: محمد علی قنبری