تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  تولید نایلون وموادپلاستیکی
 شرکت تعاونی مرمر پلاستیک خمین مدیر عامل: علی اکبر متقی
 شرکت تعاونی تولیدی نایلون درخشش مدیر عامل: مصطفی حسینی ثابت
 شرکت تعاونی آرش پلاست مدیر عامل: شکرالله صادقی
 شرکت تعاونی بلور سیرجان مدیر عامل: غلامعباس عربی محمود آبادی
 شرکت تعاونی محسن همای گنبد مدیر عامل: احمد شکری
 شرکت تعاونی سفید پلاست مدیر عامل: رضا ناطقی
 شرکت تعاونی تولیدی زرین پلاستیک
 شرکت تعاونی صنایع پلاستیک یزد مدیر عامل: محمد حسین کریمی
 شرکت تعاونی اتحادیه پلاستیک شهریار مدیر عامل: حسین معینی
 عاونی 3571 پلاستیک سازی آرام بانه مدیر عامل: آرام سلطانی
 شرکت تعاونی 3915 امین ظروف لیلاخ مدیر عامل: مربم خدایاری علی وردی
 عاونی 4030 کانی پلاست اریا مدیر عامل: علیرضا رحمانی
 شرکت تعاونی شادران تک سپاهان مدیر عامل: فرزاد زاغیان
 تعاونی تولید پودرلاستیک نوید آسپیان خاوران مدیر عامل: حسام یزدان پناه
 شرکت تعاونی آریا پلاست دشتستان گروه 4272 مدیر عامل: اسماعیل برازیده
 شرکت تعاونی تولیدی دیار جنوب گروه 5186 مدیر عامل: عباس زبیری
 شرکت تعاونی تولیدی ساحل زرین دیر گروه 3864 مدیر عامل: سعید خالدی
 شرکت تعاونی بهمن صنعت مدیر عامل: ستار لبیکی
 شرکت تعاونی نیما پلاست نوین پیمان مدیر عامل: سید جواد نظام خیرآبادی
 شرکت نورسازان پارسه آرا مدیر عامل: مهندس میثم سوری
 شرکت تعاونی اعضاء انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق مدیر عامل: رسول طهماسبی