تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  راه و ساختمان
 شرکت تعاونی عمرانی آتی ساز بعثت مدیر عامل: محمد ستوده
 شرکت تعاونی راه سازان توسعه گستر مدیر عامل: مرتضی کرمی
 شرکت تعاونی خاص کارکنان مس سونگون مدیر عامل: فیض الله سروی
 شرکت تعاونی همیاران کویر مشیز مدیر عامل: مسعود انصاری
 شرکت تعاونی ماسه شویی سنگین راه قزل خدابنده مدیر عامل: اصغر قاسمی
 شرکت تعاونی راه سازی نصر آمل
 تعاونی آذران وثوق ابهر مدیر عامل: رضا نوروزی
 شرکت تعاونی کاوشگران راه شهمار مدیر عامل: نیره شهاب الدین
 شرکت تعاونی مقاوم کوشا سپاهان مدیر عامل: مجید ذواالفقاری
 شرکت تعاونی عمران و مسکن قائم گلپا مدیر عامل: مجتبی صفایی
 شرکت تعاونی عمرانی آتیه سازان ماهیرود مدیر عامل: علی هاشمی
 شرکت تعاونی ابنیه فرازان آریا گروه 6012 مدیر عامل: عصمت سهولی
 شرکت تعاونی داربست فلزی استحکام دیلم گروه 2669 مدیر عامل: اسماعیل دشتی
 شرکت تعاونی تولیدی سیراف بنای کنگان گروه 3929 مدیر عامل: ناصر راه پیما
 شرکت تعاونی مرمت آثار و ابنیه باستانی و باستانشناسی 4388 سوشیانت زابل مدیر عامل: حامد راهداری
 شرکت تعاونی مردمی توسعه و عمران صفاشهر وحدت رئیس هیات مدیره: ذبیح اله رنجبر
 شرکت تعاونی نقش بتن سپیدان مدیر عامل: لیلا امینی
 شرکت تعاونی عمرانی مهندسین پاک عهد 57 مدیر عامل: منصور طوسی نژاد
 شرکت تعاونی پویا سازه مبین فسا مدیر عامل: نرگس صالحی
 شرکت تعاونی فنی و مهندسی خشت اول کارمانیا مدیر عامل: حسین رنجبر
  شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کومه گستر زرند مدیر عامل: عبدالسعید ایزدی یزدان ابادی
 شرکت تعاونی مصالح ساختمانی نظریان جنوب شرق
 شرکت تعاونی عمرانی و ساختمانی دنیز ساز فردا مدیر عامل: بهزاد حبیب زاده