تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   صنعت و معدن  تولید انواع ظروف
 شرکت تعاونی سازندگان ملامین و فرآورده های وابسته مدیر عامل: نصیری
 شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس مدیر عامل: کرباسی
 شرکت تعاونی ظروف دلتای کویر مدیر عامل: مهراب
 شرکت تعاونی 2 تیکوشین کردستان مدیر عامل: سیدانور هاشمی
 شرکت تعاونی مروارید مهر مدیر عامل: اصغر مرادی
 تعاونی تولید،تهیه و توزیع لوازم خانگی مدیر عامل: امیرعلی ذوالقدر
 تعاونی تولید ظروف یکبار مصرف برادران توکلی6420 مدیر عامل: حیدر توکلی