تعاونکده
تبسم نوین
عنوان خدمات
مسئولان اطلاعات تماس
تعداد تعاونی ها: 3771
بازديد امروز: 309
ميانگين بازدید: 1601
بازديد کل: 2,978,652
 
   کشاورزی  مرغداری
 شرکت تعاونی 26 آذر مرغ مدیر عامل: جبرئیل یزدانی خسروشاهی
 شرکت تعاونی مرغداری زرد بال زنجان مدیر عامل: اسرافیل وثوقی
 شرکت تعاونی مرغداری 853 مدیر عامل: محمود ابراهیمی
 شرکت تعاونی عصر پالیز مدیر عامل: محسن رنجبر
 شرکت تعاونی  تامین کشاورزی مرغداران تلاشگر کویر اردستان مدیر عامل: علی شفیعی اردستانی
 شرکت تعاونی ماکیان دشتستان گروه 243 مدیر عامل: نوید منشی
 شرکت تعاونی تامین نیاز مرغداران سرخه مدیر عامل: مرتضی فیض
 شرکت تعاونی سپید پر دشتی مدیر عامل: جمال نجفی
 شرکت تعاونی مرغداری افتخاری مدیر عامل: محمد نقی افتخاری
 شرکت تعاونی مرغداری علی رجبی مدیر عامل: علی رجبی
 شرکت تعاونی مرغک صحرا مدیر عامل: محمود باقری
 شرکت تعاونی نوید طیور سیرجان مدیر عامل: منظر ولی پور
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرکز مدیر عامل: سید حسین صنیع خانی
 شرکت تعاونی تولیدی ماکیان پودر مدیر عامل: حمید رضا رجوبند
 شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیور مدیر عامل: ناصر رمضانلو
 تعاونی 86 مرغداری ارومیه مدیر عامل: غلامرضا نازلویی
 تعاونی مرغداران قروه مدیر عامل: محمد رضا زارعی
 شرکت تعاونی مرغداران بانه مدیر عامل: ناصر صالحی
 تعاونی مرغداران کامیاران مدیر عامل: فریدون امامی
 تعاونی مرغداران سقز مدیر عامل: منصور شکری
 شرکت تعاونی مرغداران مادر گوشتی استان زنجان مدیر عامل: کیانوش مشهدی
 شرکت تعاونی مرغداران تخمگذار استان زنجان مدیر عامل: علی پرویزی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار توس خراسان مدیر عامل: پور شهسوار
 شرکت تعاونی مرغداران گوشتی خوی و حومه
 شرکت تعاونی 43 مرغ گوشتی نقده مدیر عامل: محمد دانشگر
1  2  3