تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   حمل و نقل  وانت داران
 شرکت تعاونی تامین نیاز وانت داران استان قزوین مدیر عامل: حمید رضا عبادیان
 شرکت تعاونی وانت داران پارسه نظرآباد مدیر عامل: پولاد ولی زاده
 شرکت تعاونی حمل ونقل بارتوان گستر سربداران مدیر عامل: سید مهدی دلبری
 شرکت تعاونی وانت باداران صباح بار الموت مدیر عامل: حامد حدادی
 شرکت تعاونی نوین بار مدیر عامل: مصیب چاوشانی
 شرکت تعاونی وانت بارهای صولت جام مدیر عامل: قاسم علی صولتی
 شرکت تعاونی وانت داران مدیر عامل: حمید رضا عبادیان
 شرکت تعاونی وانت بارهای مشهد مدیر عامل: محمد مسعودیان
 شرکت تعاونی 3511 وانت داران مدیر عامل: مهدی حسنی پیرمحمدی