تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   خدمات  هتل ها
 شرکت تعاونی هتل بزرگ شیرکوه تفت مدیر عامل: جواد فلاح تفتی
 شرکت تعاونی هتل کهکشان مدیر عامل: خلیلی
 شرکت تعاونی هتل شادی مدیر عامل: آقای قریشی
 شرکت تعاونی هتل سپید سرعین مدیر عامل: محمدرضا آستانی
  شرکت تعاونی تالار پذیرایی سرنا فراشبند
 شرکت تعاونی خدماتی رعنا مدیر عامل: رقیه فکوری