تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   تولیدی - توزیعی  صنایع غذایی
 شرکت تعاونی پیشگامان سازندگی فسا مدیر عامل: مهندس محمد ابراهیم جلالت
 RATIN KHOSH CO مدیر عامل: Mr. Mohammad Ali Khoshbin
 شرکت تعاونی صنایع غذایی اوان مدیر عامل: علی خادم مولا
 شرکت تعاونی صنایع غذایی مدیر عامل: محمدیار احمدی
 شرکت تعاونی صنایع غذایی نظری مدیر عامل: کریم نظر علیزاده
 شرکت تعاونی سیب سهند مدیر عامل: مهدی امیری
 شرکت تعاونی صنایع غذایی ند ند زاگرس مدیر عامل: محمدیار احمدی
 شرکت تعاونی صنایع بسته بندی گوشت آفتاب نصف جهان مدیر عامل: جلیل چترایی
 شرکت تعاونی صنایع غذایی گلچین خزر بابل مدیر عامل: محرم محمودلو - علی غلامی
 شرکت تعاونی بهارک شیوه مدیر عامل: امینه محمودی
 شرکت تعاونی پارسیان شکر اقلید مدیر عامل: عبدالله سالاری
 شرکت تعاونی صبح ظهورفسا مدیر عامل: محمدرحیم علیان
 شرکت تعاونی تولید نویدکاران مدیر عامل: محسن فهیمی پور
 شرکت تعاونی مغانسو مدیر عامل: علی کارگر
 محصولات غذایی آذوقه شیراز مدیر عامل: محمد باقر سبحانی
 شرکت تعاونی ساغر داراب(ساغر)
 شرکت تعاونی خوراک آفرین(سکالو)
 شرکت تعاونی 332
 شرکت تعاونی کشاورزی معجزه تاجکوه بیرجند مدیر عامل: حسینعلی علی محمدی
 شرکت تعاونی تولیدی کیک ارمغان لاریجان
 اتحادیه صنف قصابان مدیر عامل: رحیم قاسمی
 تعاونی فرآورده های پروتئینی و گوشتی قصابان غرب مازندران مدیر عامل: کاظم هاشمی
 گل انار یاقوت سرخ شمال مدیر عامل: مهندس فرهاد ابوالقاسمی
 تعاونی بسته بندی خرمای صنعتی 5042 فیروزآباد راسک مدیر عامل: پناه
 صنایع غذایی دژاوو مدیر عامل: خسرو فروزانفر