تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   تولیدی - توزیعی  فرآورده های لبنی
 شرکت تعاونی 3160 فرآورده های لبنی کیمیا سلسله مدیر عامل: یارمراد امیری
 شرکت فرآورده های لبنی و پاستوریزه هجرت مدیر عامل: محمود کرد
 شرکت تعاونی گل دشت بهار شازند مدیر عامل: ذبیح ا... نصیری
 شرکت تعاونی پنیر بصیر مدیر عامل: بصیری
 شرکت تعاونی فرآورده های لبنی پاکشیر تفتان مدیر عامل: راستا منش
 شرکت تعاونی فرآورده های لبنی پونه فریدن مدیر عامل: سجاد صادقی
 شرکت تعاونی فرآورده های لبنی نوش مدیر عامل: خیر ده
 شرکت تعاونی فرآورده های لبنی 3702 برکه سبز مدیر عامل: حسن پور
 شرکت تعاونی 2720 فرآورده های لبنی شیران کلهر مدیر عامل: ارسلان محمدی
 تعاونی تولیدی سحر شیر سلامت خدابنده مدیر عامل: علی رفیعی
  شرکت تعاونی تهیه و توزیع مواد غذایی هم وطن ابپخش گروه 4003
  شرکت تعاونی تولید لبنیات و کشاورزی صبای خالد اباد مدیر عامل: محسن صالحی دیندارلو