تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

   تولیدی - توزیعی  تولید و بسته بندی مواد غذایی
 NESHAN SHARGH TRADING COMPANY مدیر عامل: Mr. Pedram Eidipour
 شرکت تعاونی تولیدی و بسته بندی مواد غذایی افراچال نور مدیر عامل: علی فتحی
 شرکت تعاونی 143 خشکبار ارومیه (زرین تاک) مدیر عامل: مهدی توری
 شرکت تعاونی بسته بندی خرما گروه 500 مدیر عامل: احمد خادمی
 شرکت تعاونی آصال پیشتاز البرز مدیر عامل: محمد حسین قربانی
 شرکت تعاونی تولیدی آسان گوار مدیر عامل: حسن محمد صالحی
 شرکت تعاونی تولید و بسته بندی دردانه قزوین مدیر عامل: محمود پور طاهر
 شرکت تعاونی مروارید سفید گلبرگ مدیر عامل: حمید رضا تیری
 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کشت و صنعت نوین نارگل کاشمر مدیر عامل: مجتبی معمار باشی
 شرکت تعاونی بسته بندی 765 هشترود مدیر عامل: صمد ملک زاده
 شرکت تعاونی سبز نام شوشتر مدیر عامل: حمید محمد خواه
 شرکت تعاونی تولیدی و بسته بندی مهتاب ساوجبلاغ مدیر عامل: اکرم عسگری
 شرکت تعاونی دامغان فراگیر ملی دامغان گستر مدیر عامل: مجتبی صرفی
 تعاونی دانش بنیان طلوع ایده سازان نوین مدیر عامل: حمید رضا دهقان منشادی
 تعاونی 4099 زرین عسل کردستان مدیر عامل: جمال قادرمرزی
 شرکت تعاونی بانوان الزهرا علی آباد مرکزی مدیر عامل: اکرم رعیت علی آبادی
 تعاونی تولیدی و بسته بندی حبوبات گل بهار دانه خمین مدیر عامل: طاهری
 شرکت تعاونی تولید و بسته بندی میگو و ماهی 3035 آذر صدف مدیر عامل: جبرئیل عبدی
 تعاونی صنایع بسته بندی کشتزار سبز381 مدیر عامل: حسنعلی جمالی
 تعاونی تولید گوشت ایثار میمه و وزوان مدیر عامل: محمدحسین دهقان
 شرکت تعاونی جمع آوری وبسته بندی وتوزیع گیاهان دارویی پونه فریدونشهر مدیر عامل: مهین براتی
 شرکت تعاونی زعفران دوقلو سه گنبدفاروج مدیر عامل: حسن دربین
 شرکت تعاونی شب یلدا اترک مدیر عامل: حسین شعبانی
  شرکت تعاونی توزیع سبزیجات گل پونه دشتستان گروه 4094 مدیر عامل: مینا عادل زاده
 شرکت تعاونی همیار بسته بندی آفرینش دشتستان گروه 6116 مدیر عامل: نسرین پورجم
1  2