تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

روغن زیتون

توزیع سراسری
توزیع استانی و منطقه ای
سلامت فیزیکی و اصالت کالا
توزیع عمده فروشی
توزیع خرده فروشی
آماده ارسال
قیمت روز
محصولات در کارتن های 12 تایی بصورت یک لیتر و نیم لیتر
وبسته به سفارش قابل تولید در اوزان مختلف است.
قیمت خرده فروشی روغن زیتون فرابکر 65 هزار تومان و
قیمت عمده فروشی 50هزارو 500 تومان
روغن زیتون بکر درجه یک قیمت خرده فروشی 62 هزار تومان و
عمده فروشی 50 هزار تومان
روغن زیتون معمولی قیمت خرده فروشی 45 هزار تومان و عمده فروشی 38هزار تومان
تاریخ مصرف یک سال و نیم بعد از تولید
محل عرضه :اصفهان -چهار محال بختیاری -تهران
نمایندگی در اصفهان و چهار محال بختیاری
محصولات دیگر از همین فروشنده
محصولات مشابه