تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

میگو

توزیع سراسری
توزیع استانی و منطقه ای
سلامت فیزیکی و اصالت کالا
توزیع عمده فروشی
توزیع خرده فروشی
آماده ارسال
قیمت روز
تک فروشی
میگواز۱۵گرم الی ۲۰گرم موجود است
سراستخرواقع دراستان گلستان شهرستان گمیشان است.
سایت ۴۰۰۰هکتاری میگوفازیک لاین یک مزارع ا الی ۴و۱۹ الی ۲۶ شرکت سپاهان خزر
فروش از۵ تن به بالاهرکیلوپایه ۱۲ گرمی ۲6۰۰۰ تومان واضافه هرسایزیابعبارتی هرگرم ۲۰۰۰تومان
به مبلغ اضافه می گردد.
ضمنادرمنطقه عمل اوری دردسترش می باشدکه هزینه عمل اوری بعهده خریداراست.
هر کیلو مبلغ 6 هزار تومان به عنوتن هزینه عمل آوری شامل : بسته بندی ،سورت و انجماد و ... به مبلغ فوق اضافه می شود.
محصولات دیگر از همین فروشنده
محصولات مشابه