تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

زعفران نگین سوپر

توزیع سراسری
توزیع استانی و منطقه ای
سلامت فیزیکی و اصالت کالا
توزیع عمده فروشی
توزیع خرده فروشی
آماده ارسال
قیمت روز
ویژه صادرات
زعفران نگینِ سوپر صد درصد ارگانیک
بدون کود و سم
قیمت عمده هر کیلو ۱۲.۵۰۰ میلیون تومان
زیر یک کیلو و به صورت خرده هر کیلو ۱۳ میلیون تومان
محصولات دیگر از همین فروشنده
محصولات مشابه