تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اجرا و برگزاری نشست ، سمینار و جشنواره های تخصصی اجرا و برگزاری نشست، سمینار و جشنواره های تخصصی

 

برگزاری نشست ها، سمینار ها و جشنواره های تخصصی خود را به تعاونکده بسپارید

 

تعاونکده آمادگی خود را جهت برگزاری نشست، سمینار و جشنواره های تخصصی با حضور تعاونی ها در استانها

اعلام می نماید. قابل ذکر است علاوه بر آن کلیه اتحادیه ها و تعاونی ها می توانند اخبار توانمندی ها مسائل و

 مشکلات خود را در سایت به شکل مصور با گزارش و خبر داشته باشند. و همچنین برای برگزاری جشنواره های

تخصصی، نشست و سمینار در مورد تولیدات گوناگون خود و بررسی مسائل و مشکلات آن می توانند با سایت

همکاری نمایند.