تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه رئیس اتاق تعاون ایران عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون شد

در مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون (ICA)، بهمن عبداللهی با کسب اکثریت آراء به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی با کسب اکثریت آرا به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون انتخاب شد.

در این مجمع که نمایندگان بیش از 110 کشور دنیا حضور داشتند بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران توانست در یک رقابت جهانی و با پیشی گرفتن از کشورهای صاحب نفوذ و قدرتمند در عرصه نهضت تعاون جهان، در میان اعضا منتخب دوره جدید هیئت مدیره اتحادیه جهانی قرار گیرد.

گفتنی است برای اولین بار در تاریخ اتحادیه جهانی تعاون، رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش تعاون کشورمان موفق به اخذ کرسی هیئت مدیره اتحادیه جهانی شد.

بر اساس این گزارش انتخابات هیئت مدیره اتحادیه جهانی تعاون شامگاه روز دوشنبه 30 خرداد 1401 سالجاری در شهر سویا کشور اسپانیا برگزار شد.

منبع: مهر

پایان خبر