تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

روغن کنجد

توزیع سراسری
توزیع استانی و منطقه ای
سلامت فیزیکی و اصالت کالا
توزیع عمده فروشی
توزیع خرده فروشی
آماده ارسال
قیمت روز
محصولات در کارتن های 12 تایی بصورت یک لیتر و نیم لیتر
وبسته به سفارش قابل تولید در اوزان مختلف است.
قیمت خرده فروشی روغن کنجد به روز
قیمت عمده فروشی به روز
تاریخ مصرف یک سال و نیم بعد از تولید
محل عرضه :اصفهان -چهار محال بختیاری -تهران
نمایندگی در اصفهان و چهار محال بختیاری
محصولات دیگر از همین فروشنده
محصولات مشابه